Kerala Home DesignsKerala House Plans

ഇങ്ങനൊരു വീട് ആദ്യം; 6000 കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വെറൈറ്റി വീട്; | Variety Toy House | Home Tour

കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുവരുകൾ. കോൺക്രീറ്റ്, മരം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി വീട്. ഇങ്ങനൊരു ഡിസൈനിലുള്ള വീട് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button